Novošlechtění

Šlechtitelská stanice byla založena již v roce 1945, ale až od roku 1968 se nachází na Hrádku u Pacova. Od této doby až po současnost se zde neustále šlechtí nové odrůdy, součástí stanice je i šlechtění udržovací.

Šlechtění nových odrůd je dlouhodobá, precizní a trpělivá práce. Na začátku vzniku nové odrůdy je výběr rodičovských partnerů, který je zásadní. U vybraných partnerů následně dochází k jejich křížení a pokud je úspěšné, dojde ke sklizni bobulí, z nichž se extrahují semena.

Tato semena se v následujících letech vysévají ve sklenících a cílem je sklidit první hlízovou generaci. Už v tomto období dochází k prvním negativním výběrům. Následuje množení a hodnocení šlechtitelského materiálu v následujících několika letech. Během těchto let hodnotíme materiál v polních i laboratorních podmínkách a sledujeme mnoho faktorů, podle kterých vybíráme ty nejvhodnější křížence. Přibližně po 11 letech hodnotící práce se dočkáme kýženého výsledku v podobě nově registrované odrůdy. Schéma novošlechtění je znázorněno v následující tabulce.

Rok Označení Množství kříženců Počet vybraných hlíz Základní
hodnocení
Zdravotní a kvalitativní
testování
Firemní
zkoušky
Registrační
zkoušky
0    Křížení       200 000 semen   
1    Semenáče       70 000       1       ✓   
2    Ramše I.       30 000       1       ✓   
3    Ramše II.       6 000       1       ✓   
4    B klony       1 000       5       ✓   
5    C klony       500       20       ✓   
6    D klony       250       80       ✓       ✓   
7    FZ I.       80       300       ✓       ✓       3×30 hlíz   
8    FZ II.       20       1 000       ✓       ✓       4×30 hlíz   
9    RZ I.       0 – 5       1000 rostlin z in vitro kultury       ✓       ÚKZÚZ   
10    RZ II.       3       1000 rostlin z in vitro kultury       ✓       ÚKZÚZ   
11    Registrace       Obvykle 1 NOVÁ ODRŮDA    Stupeň množení S,
1000 rostlin z in vitro kultury
   ✓    Registrace státní
odrůdová kniha

Udržovací šlechtění

K udržování vysoké kvality výchozích materiálů jsou výhradně používány tkáňové kultury – meristémy. Je vybráno několik klonů u odrůdy, které jsou pečlivě sledovány a ty nejlepší využívány k produkci výchozích materiálů.

Množitelský cyklus se zkrátil na minimální období. Od meristémových kultur k použití sadby na běžné ploše uplyne pouze 5 let. Tím se výrazně zvýšila kvalita nabízené sadby.

Pečlivé sledování během množitelského cyklu a kvalitní selekce snižuje následně pěstitelská rizika zemědělců.

K ozdravení a převodu šlechtitelského materiálu do tkáňových kultur dochází již v průběhu novošlechtění. Cílem je mít dostatek kvalitní a zdravé sadby už při registraci nové odrůdy, kterou následně můžeme nabídnout pěstitelům.